Strona głównaKontakt
NBnet
Aplikacje internetowe, intranetowe
Optymalizacja stron, serwisów

Strona główna » Realizacje » Aplikacje » WK rezerwacje

AplikacjeWK rezerwacje

4. Interfejs aplikacji

WK rezerwacje: Logowanie
Logowanie
WK rezerwacje: Wiadomości wpisane przez użytkowników aplikacji
Wiadomości wpisane przez użytkowników aplikacji
WK rezerwacje: Wpisywanie nowej wiadomości
Wpisywanie nowej wiadomości
WK rezerwacje: Alerty (komunikaty)
Alerty (komunikaty). Wyświetlane liczby alertów danego rodzaju
WK rezerwacje: Lista koncertów ze zbyt małą liczbą widzów
Alert: lista koncertów ze zbyt małą liczbą widzów
WK rezerwacje: Lista nie wykupionych biletów na koncerty
Alert: lista nie wykupionych biletów na koncerty
WK rezerwacje: Nie zapisane grupy abonamentowe
Alert: nie zapisane grupy abonamentowe
WK rezerwacje: Lista koncertów bez rezerwacji
Alert: lista koncertów bez rezerwacji
WK rezerwacje: Zbyt mała liczba biletów
Alert: zbyt mała liczba biletów
WK rezerwacje: Zbyt rozbieżne grupy wiekowe
Alert: zbyt rozbieżne grupy wiekowe
WK rezerwacje: Sale przepełnione
Alert: sale przepełnione
WK rezerwacje: Lista koncertów z liczbami rezerwacji na wybrane cykle / tematy
Lista koncertów z liczbami rezerwacji na wybrane cykle / tematy
WK rezerwacje: Numery tematów w kolejnych latach
Numery tematów w kolejnych latach
WK rezerwacje: Formularz wpisywania wielu koncertów
Formularz wpisywania wielu koncertów
WK rezerwacje: Edycja danych o koncercie
Edycja danych o koncercie
WK rezerwacje: Ogólne dane o rezerwacjach na wybrany koncert
Ogólne dane o rezerwacjach na wybrany koncert
WK rezerwacje: Lista szkół
Lista szkół
WK rezerwacje: Edycja informacji o wybranej szkole
Edycja informacji o wybranej szkole
WK rezerwacje: Wybór / wpisanie miejscowości
Wybór / wpisanie miejscowości
WK rezerwacje: Wybór szkoły nadrzędnej
Wybór szkoły nadrzędnej
WK rezerwacje: Lista nauczycieli danej szkoły
Lista nauczycieli danej szkoły
WK rezerwacje: Wybór lub wpisanie nauczyciela, który reprezentuje daną szkołę
Wybór lub wpisanie nauczyciela, który reprezentuje daną szkołę
WK rezerwacje: Lista nauczycieli
Lista nauczycieli
WK rezerwacje: Edycja danych o wybranym nauczycielu
Edycja danych o wybranym nauczycielu
WK rezerwacje: Lista szkół, które reprezentuje wybrany nauczyciel
Lista szkół, które reprezentuje wybrany nauczyciel
WK rezerwacje: Wybór szkoły
Wybór szkoły
WK rezerwacje: Lista rezerwacji wybranego nauczyciela
Lista rezerwacji wybranego nauczyciela
WK rezerwacje: Lista rezerwacji wstępnych
Alert: lista rezerwacji wstępnych
WK rezerwacje: Lista wydanych materiałów promocyjnych dla wybranego nauczyciela
Lista wydanych materiałów promocyjnych dla wybranego nauczyciela
WK rezerwacje: Wydanie materiału promocyjnego
Wydanie materiału promocyjnego
WK rezerwacje: Rezerwacja na wybrany koncert
Rezerwacja na wybrany koncert
WK rezerwacje: Edycja rezerwacji
Edycja rezerwacji
WK rezerwacje: Wybór płatnika do faktury
Wybór płatnika do faktury
WK rezerwacje: Kolejna rezerwacja na inny koncert dla wybranego zamawiającego
Kolejna rezerwacja na inny koncert dla wybranego zamawiającego
WK rezerwacje: Lista uwag zgłoszonych przez rezerwującego
Lista uwag zgłoszonych przez rezerwującego
WK rezerwacje: Edycja uwagi zgłoszonej przez rezerwującego
Edycja uwagi zgłoszonej przez rezerwującego
WK rezerwacje: Lista abonamentów na wybrany cykl koncertowy
Lista abonamentów na wybrany cykl koncertowy
WK rezerwacje: Edycja abonamentu
Edycja abonamentu
WK rezerwacje: Lista cykli koncertowych
Lista cykli koncertowych
WK rezerwacje: Edycja informacji o cyklu koncertowym
Edycja informacji o cyklu koncertowym
WK rezerwacje: Lista tematów na wybrany rok szkolny oraz wybrany cykl koncertowy
Lista tematów na wybrany rok szkolny oraz wybrany cykl koncertowy
WK rezerwacje: Edycja informacji o wybranym temacie koncertu
Edycja informacji o wybranym temacie koncertu
WK rezerwacje: Lista sal koncertowych
Lista sal koncertowych
WK rezerwacje: Edycja danych o wybranej sali koncertowej
Edycja danych o wybranej sali koncertowej
WK rezerwacje: Informacje o dostępnych biletach na wybrany cykl koncertowy
Informacje o dostępnych biletach na wybrany cykl koncertowy
WK rezerwacje: Edycja danych o biletach
Edycja danych o biletach
WK rezerwacje: Lista blankietów
Lista blankietów
WK rezerwacje: Edycja informacji o wybranym blankiecie
Edycja informacji o wybranym blankiecie
WK rezerwacje: Lista materiałów promocyjnych
Lista materiałów promocyjnych
WK rezerwacje: Edycja informacji o wybranym materiale promocyjnym
Edycja informacji o wybranym materiale promocyjnym
WK rezerwacje: Lista ulotek merytorycznych
Lista ulotek merytorycznych
WK rezerwacje: Edycja informacji o wybranej ulotce merytorycznej
Edycja informacji o wybranej ulotce merytorycznej
WK rezerwacje: Lista płatników
Lista płatników
WK rezerwacje: Edycja informacji o wybranym płatniku
Edycja informacji o wybranym płatniku
WK rezerwacje: Lista faktur
Lista faktur
WK rezerwacje: Lista użytkowników
Lista użytkowników
WK rezerwacje: Edycja informacji o użytkowniku
Edycja informacji o użytkowniku
WK rezerwacje: Zarządzanie bazą - ogólna informacja o tabelach bazy danych
Zarządzanie bazą: ogólna informacja o tabelach bazy danych
WK rezerwacje: Zarządzanie bazą - lista utworzonych kopii zapasowych
Zarządzanie bazą: lista utworzonych kopii zapasowych
WK rezerwacje: Zarządzanie bazą - odtworzenie danych z kopii zapasowej
Zarządzanie bazą: odtworzenie danych z kopii zapasowej
WK rezerwacje: Zarządzanie bazą - skasowanie kopii zapasowej
Zarządzanie bazą: skasowanie kopii zapasowej
WK rezerwacje: Zarządzanie bazą - eksport danych do bazy dostępnej w serwisie internetowym
Zarządzanie bazą: eksport danych do bazy dostępnej w serwisie internetowym
WK rezerwacje: Konfiguracja
Konfiguracja
WK rezerwacje: Raporty
Raporty (eksport danych do formatu odczytywanego przez Excela)

Strony: 1 2 3 4

Aktualizacja: 9 grudnia 2006